• Ville vekster på Lizas Småbruk
  • Liza med høne på Lizas småbruk
  • kurs
  • Liza og Karin på Lizas Småbruk
  • God morgen Norge – Lizas Småbruk
  • Lizas småbruk – kurs fra jord til bord
  • Sauer på Lizas Småbruk
  • Sauehold på lizas småbruk
  • Småbruket

Om oss

Lizas småbruk ligger på Jevnaker, på litt over 400 moh. På småbruket bor en familie på 5, samt et par besteforeldre som bor av og på og i tillegg en regelmessig mengde familie, hjelpere og venner.

Småbruket ble kjøpt av Liza og Lennert pluss barna deres i 2008 og var da komplett nedlagt. Jorda hadde blitt relativt fattig. Sakte men sikkert ble småbruket bygd opp igjen, og familien ble selvforsynt for det meste. I løpet av 8 år ble låven bygd opp igjen, gjerder ble satt opp og fruktbusker og –trær fikk stell. Kjøkkenhagen ble anlagt, og komposten ble det mer og mer av. I 2009 kom et stort gammelt veksthus på plass som produserer tomater, druer, bjørnebær, chili og andre varmekjære grønsaker og frukt hvert år. Høner og kalkuner kom og leverer egg, kjøtt og gjødsel i tillegg til å hjelpe med å holde gresset nede. Så kom gris og gjess (som ble spist igjen etter hvert). Og så kom villsauene, som leverer lammekjøtt, ull og gjødsel i tillegg til å holde skogen åpent. Alt dette på 4,5 mål dyrket jord og noen mål skog.

Det som ikke blir produsert på småbruket er melk, korn og noen rundballer til sauene om vinteren. Å produsere de krever mer plass en det som er. Men det er gode naboer rundt omkring.


Etter hvert oppdaget Liza og Lennert at det å drive selvforsynt og lage pølser, syltetøy, ost, eplesider, bacon osv var noe som mange ville lære. Venner og bekjente begynte å komme for å lære om hønseslakt og lammepartering, hva de kunne gjøre med 10 kilo grønkål osv. Ideen kom om å starte opp med kurs i matproduksjon og matlaging med lokale råvarer. Kurs fra jord til bord. Først på husets kjøkken, men den ble rask for liten.

Et stort gammelt ‘verksted’ på tomta ble bygd om til kjøkken met 4 komfyrer og ovner, mange meter kjøkkenbenk langs veggene og et digert kjøkkenøy med plass til 12 kursdeltakere rundt.

Lizas småbruk var faktum.

Per i dag tilbys kurs på småbruket ukentlig i forskjellige tema rundt matproduksjon og matlaging. Alle kursene er ‘hands on’. Deltakere skal ikke lære av å observere, men lære av å gjøre selv. Målet er at deltakere skal lære hvordan man kan produsere og lage lokal mat selv hjemme, uten mer utstyr enn det de fleste har fra før.